Smittfritt Mac 200

79 kr

Mac 200 Smittfritt är ett bra alternativ istället för alkohol när det gäller allmän rengöring av arbetsytor från bakterier.

Alkoholbaserade produkter kan vara ofta vara störande och i många fall direkt olämpliga eftersom de har starka lukter och är kraftigt avfettande på huden.


Produktbeskrivning:

Ett vattenbaserat, alkoholfritt desinfektionsmedel som avdödar ett brett spektrum av mikroorganismer och dessutom ger ett långtidsverkande skydd!

• Kan användas för både yt- och hand desinfektion.

• Klassificerad som ”Ej miljöfarlig”.

• Icke uttorkande eller allergiframkallande.